จบ International Program

สำหรับนักศึกษาที่จบ จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร International Program

รายชื่อมหาวิทยาลัย

Program

Assumption University (ABAC)

All programs taught in English medium

Asian Institute of Technology

All programs taught in English medium

Burapha University

International Program only

Bangkok University

International Program only

Chiang Mai University

International Program only

Chulalongkorn University

International Program only

Dhurakijpundit University

International Program only

Kasetsart University

International Program only

Khonkaen University

International Program only

King Mongkut’s Institute of Technology (KMITL)

International Program only

Mae Fah University

International Program only

Mahanakorn University of Technology

International Program only

Mahidol University

International Program only

Naresuan University

International Program only

National Institute of Development Admissions (NIDA)

International Program only

Payap University

International Program only

Pince of Songkla University

International Program only

Rajamangala Institute of Technology

International Program only

Rangsit University

International Program only

Rankhamhaeng University

International Program only

Schiller-Stamford International Uni.

International Program only

Shinawatra University

International Program only

Silpakorn University International College

International Program only

Srinakharinwirot University

International Program only

Sripatum University

International Program only

Suranaree University of Technology

International Program only

Thammasat University

International Program only

Webser University

International Program only

นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยข้างต้นและได้รับ GPA ดังต่อไปนี้

– Overall GPA 2.80 ขึ้นไป -สามารถสมัครเข้้าเรียน โดยไม่ต้องยื่นผล IELTS / TOEFL

– Overall GPA 2.00-2.79 –หากไม่ประสงค์จะยื่นผลภาษาอังกฤษ จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Direct Entry 10 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 10 weeks English for Business สำหรับนักศึกษาที่จะสมัครเรียน MBA, MIB, M.Sc (Logistics) หรือ 10 weeks ETS สำหรับสาขาอื่นๆ

* สำหรับนักศึกษา ABAC-Wollongong (โครงการเทียบโอนปริญญาตรี) สามารถเข้าเรียนหลักสูตร 15 weeks ETS ได้เลย โดยไม่ต้องยื่นผล IELTS / TOEFL

* สำหรับนักศึกษา IT Transfer Program ของ ABAC (โครงการเทียบโอนปริญญาโท) สามารถเข้าเรียนหลักสูตร 10 weeks ETS ได้เลย โดยไม่ต้องยื่นผล IELTS / TOEFL

สำหรับนักเรียนที่จบในหลักสูตร International high school 19 สถาบัน ดังต่อไปนี้ และผ่านเกณฑ์การวัดผล International Baccalaureate (IB), A levels หรือ SAT สามารถสมัครเรียนปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องยื่นผล IELTS / TOEFL

International School Bangkok

Ruamudee International School

Bangkok Pattana School

Thai-Japanese Association School

Chiangmai International School

New International School of Thailand

St John’s International School

Ekamai International School

International Community School

International School Eastern Seaboard

Christian German School, Chiangmai

International School of the Regents

Universal International School

Thai-Chinese International School

Nakom Payap International School

Dulwich International College

American Pacific International School

The American School of Bangkok

St Stephen’s International School

 

 

ขอขอบคุณศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uowthailand.com

โฆษณา