การลงทะเบียนสมัครสอบ TOEFL iBT

การลงทะเบียนสมัครสอบ TOEFL iBT สามารถกระทำได้ดังนี้

1. แบบ online : สามารถกระทำได้ โดยการไปที่ (บริการที่รวดเร็วและสะดวกที่สุด) และชำระค่าสอบและค่าบริการต่างๆ ด้วยบัตรเครดิต สมัครได้ตลอด 24 ชม. การสมัครแบบล่วงหน้า
(Early registration) หมดเขตลง 3 วันก่อนวันสอบ(ไม่นับรวมวันที่สอบ) การสมัครที่กระทำหลังจากวันปิดรับสมัครแบบล่วงหน้าจะมีค่าบริการล่าช้าเพิ่มเติมอีก US$25
2. โทรศัพท์ : ผู้สอบสามารถโทรศัพท์ไปที่ The Regional Registration Center (RRC) ของประเทศไทย โดยต้องโทรศัพท์ไปลงทะเบียนสมัครล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการสอบ (ไม่นับรวมวันสอบและวันสมัคร) สำหรับการจองเวลาสอบทางโทรศัพท์ ท่านต้องมีรายละเอียดของบัตรเครดิต โดยที่ท่านจะได้รับหมายเลขยืนยันการสำรองที่สอบ(appointment confirmation number) ที่ท่านต้องจดไว้เพื่อการอ้างอิง Regional Registration Center (RRC) iBT Registration Form ที่สามารถ download ได้จาก http://www.ets.org

 สำหรับประเทศไทยคือ
Thomson Prometric PO Box 12964 50794 Kuala Lumpur Malaysia

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร:
Thomson Prometric ATTN: Regional Registration Center (Region 6) Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur, Malaysia โทรศัพท์(สำหรับการสมัครสอบ): 60-3-7628-3333
โทรสาร: 60-3-7628-3366 E-mail: searrc@thomson.com
3. ทางไปรษณีย์: โดยท่านต้องกรอกข้อมูลในเอกสาร Registration Form (PDF) ที่สามารถ download ได้จาก http://www.ets.org และจัดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำที่มีให้ในใบสมัคร ETS หรือ Regional Registration Center จะต้องได้รับแบบใบสมัครล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันที่ต้องการสอบอันดับแรก ในกรณีที่ไม่สามารถจัดวันสอบให้ได้ตามที่ท่านเลือกไว้ท่านจะได้รับการจัดให้สอบถัดไปที่มีอยู่และถ้าท่านไม่ต้องการ ท่านจะได้รับค่าบริการต่างๆที่ได้ชำระไว้คืน ในกรณีท่านไม่ได้รับการยืนยันการสมัครสอบท่านต้องโทรติดต่อกลับไปยังที่ที่ท่านจัดส่งใบสมัครไปอย่างน้อย 3 วันทำการเต็ม ก่อนวันปิดรับสมัคาของวันสอบแรกที่ท่านต้องการ

ศูนย์สอบ TOEFL iBT ในประเทศไทย

ปัจจุบัน ศูนย์สอบ TOEFL iBT ในประเทศไทย มีที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ลาดกระบัง นครปฐม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่และวันสอบสำหรับศูนย์สอบแต่ละแห่งได้ที่ www ets.org

ผลสอบ TOEFL iBT

ค่าบริการสอบ TOEFL ที่ท่านได้ชำระไปนั้นเป็นค่าบริการที่ครอบคลุมถึงรายงานผมสอบแบบกระดาษ 1 ฉบับและแบบ Online 1 ครั้ง รวมถึงรายงานผลการสอบอย่างเป้นทางการที่ ETS จะจัดส่งไปให้กับสถาบันการศึกษาหรือ องค์กรต่างๆที่ท่านได้เลือกไว้ตอนสมัครสอบ (จนถึง) 4 แห่ง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือ ลบออกรายละเอียดของผู้รับได้ทาง online จนถึงเวลา 22.00 น (เวลาท้องถิ่นในประเทศไทย) ของวันก่อนสอบ ETS จะจัดส่งรายงานผลสอบให้กับท่านและสถาบันการศึกษาภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ท่านสอบ

รายงานผลคะแนนสอบ TOEFL iBT
คะแนนสอบของท่าน จะได้รับการใส่ข้อมูลเพิ่มในระบบ Online ภายในระยะเวลา 15 วัน ทำการหลังจากวันที่สอบ(โดยอาจมีข้อยกเว้นบางประการ) หลังจากนั้น จำทำการจัดส่งออกไปให้ผู้รับที่ท่านเลือกไว้ ท่านสามารถดูคะแนนสอบของท่านในแบบ Online ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านต้องมี user name และ password ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถดูผลคะแนนสอบของท่านหลังจากสอบเสร็จได้เหมือนกับการสอบ TOEFL ในแบบ Computer-based ETS

* ข้อมูลทั้งหมดนี้ทาง Abroadcenter.com เป็นคนจัดทำขึ้นมาอยากให้นักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ
หรือคนที่สนใจข้อมูลช่วยบอกต่อด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์และทำให้เด็กนักเรียนที่ไปไม่ถูกหลอกลวง
ทางเราขอขอบคุณมากค่ะ
 

 

โฆษณา