ตารางเปรียบเทียบ TOEFL and IELTS

iBT TOEFL

CBT TOEFL

TOEFL

Paper based

IELTS

0 – 9

0 – 30

0 – 310

0 – 1

9 – 18

33 – 60

310 – 343

1 – 1.5

19 – 29

63 – 90

347 – 393

2 – 2.5

30 – 40

93 – 120

397 – 433

3 – 3.5

41 – 52

123 – 150

437 – 473

4

53 – 64

153 – 180

477 – 510

4.5 – 5

65 – 78

189 – 210

513 – 547

5.5 – 6

 79 – 95

213 – 240

550 – 587

6.5 – 7

96 – 110

243 – 270

590 – 637

7.5 – 8

111 – 120

273 – 300

640 – 677

8.5 – 9

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

120

300

677

9

Advertisements